|تماس با ما

دفتر مرکزی

ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

0513103
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
09156206306
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
09960795201
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
Whatsapp
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 20:00 PM

نمایندگی سبزوار

خراسان رضوی، سبزوار، میدان دکتر علی شریعتی (شهربانی)، ابتدای بلوار چمران، طبقه فوقانی رستوران عادل

05144244777
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 14:00 PM
09921616712
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 14:00 PM
09921616712
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 14:00 PM
Whatsapp
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 20:00 PM

دفتر عمان

عمان، بوشر، مسقط، الخویر جنوبی، خیابان آلماها، شماره 540، طبقه چهارم، واحد 46

0096897803032
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
0096897803032
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
0096897803032
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 16:00 PM
Whatsapp
Saturday- Thursday: 08:30 AM - 20:30 PM
  • 0513103
  • info@owjlift.com
  • ایران، مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک
  • www.owjlift.com

لطفا درخواست خود را مطرح نمایید