|آسانسورها|آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی

آسانسورهای تخت بر و آسانسور برانکاردبر دو سیستم اصلی آسانسورهای بیمارستانی می باشند. ظرفیت آسانسور برانکاردبر 13 نفره، ظرفیت آسانسور معادل 21 نفر می باشد.

بیمارستان ها و کلینیک های درمانی مجهز با آسانسور های مختلف تجهیز می شوند. یکی از این آسانسور ها مهم بیماربر و تخت بر است. به نظر شما چنین آسانسوری باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ نکته مهمی که وجود دارد، این است که این آسانسور ها باید بالاترین سطح ایمنی و راحتی را ارائه کنند. همانطور که حدس می زنید، اندازه یک آسانسور بیماربر و تخت بر باید بزرگ باشد. 

 

stretcher-elevator

آسانسورهای برانکاردبر علاوه بر کاربری های بیمارستانی و درمانی در تمامی ساختمان های بلند مرتبه به منظور حمل بار و بیمار اجرا گردد.

bed-elevator

آسانسور تخت بر در بیمارستان ها و مراکز درمانی کاربرد دارد و باید اندازه جاگیری تخت یک بیمار و احتمالا تعدادی از پرسنل درمانی فضا داشته باشد.

سوالات متداول

ظرفیت آسانسور برانکاردبر چقدر است؟

ظرفیت آسانسور برانکاردبر 13 نفره، ظرفیت آسانسور معادل 21 نفر می باشد.

مهمترین ویژگی آسانسور های بیمارستانی چیست؟

این آسانسور ها باید بالاترین سطح ایمنی و راحتی را ارائه کنند.